Laat je mening horen over het event!

Wat gebeurt er met mijn donatiegeld?

In 2019 vindt de derde editie van de Giathlon plaats. Alle donaties komen 100% ten goede aan de gehandicaptensport. Stichting Giathlon besteedt de ontvangen donaties aan het Yvonne van Gennip Talent Fonds en Fonds Gehandicaptensport.

Yvonne van Gennip Talent Fonds (YVGTF)
Sport speelt een belangrijke rol in de samenleving, Het draagt bij aan een betere gezondheid, legt sociale verbanden en is van opvoedkundige waarde. Successen op nationaal en internationaal niveau zorgen voor verbinding en enthousiasme in de samenleving. Het YVGTF helpt talenten, waaronder sporttalenten met een handicap, die stranden in het behalen van die successen als gevolg van financiële tekorten. Het fonds werft gelden voor hen en faciliteert ze met een crowdfundingplatform. De opbrengsten van Giathlon’19 komen ten goede aan de sporttalenten met een handicap.

Meer informatie over het YVGTF is te vinden op: www.yvgtf.nl

Fonds Gehandicaptensport
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor de 1,7 miljoen mensen met een handicap in Nederland structureel en dicht bij huis mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport zal het te ontvangen donatiebedrag vanuit Giathlon’19 inzetten voor projecten en subsidies voor lokale sportverenigingen met als doel de sportparticipatie van mensen met een handicap te vergroten. Dit gebeurt op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Jong en oud. Top- en breedtesport.

Meer informatie over Fonds Gehandicaptensport is te vinden op: www.fondsgehandicaptensport.nl

 

 

 

×