Laat je mening horen over het event!

Wat gebeurt er met mijn donatiegeld?

In 2018 vindt de derde editie van de Giathlon plaats. Elke donatie van deelnemers zowel individueel als team komt 100% ten goede aan de gehandicaptensport. Voor slechts  €150,- (één sportaandeel) maak jij het mogelijk dat iemand 3 jaar lang wekelijks bij een vereniging in zijn of haar buurt kan sporten. De vereniging of sportorganisatie kan dankzij deze bijdrage de meerkosten dekken om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Denk hierbij aan: sport- & spelmaterialen, aanpassingen aan locatie, speciaal vervoer en het opleiden van een professioneel kader (trainers en begeleiders).

Fonds Gehandicaptensport besteedt haar inkomsten aan de gehandicaptensport in Nederland. Het van Giathlon’’18 te ontvangen donatiebedrag zal Fonds Gehandicaptensport gebruiken voor projecten en (verenigings-)subsidies in Nederland die tot doel hebben de sportparticipatie van mensen met een handicap te vergroten. Dat gebeurt op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Jong en oud. Top- en breedtesport.

Algemene bestedingen
Dankzij onze fondsenwervende activiteiten hebben we vele grote en kleine projecten kunnen steunen. Zo hebben veel sportverenigingen financiele bijdragen ontvangen voor de organisatie van toernooien of sportdagen, de aanschaf van sport- en spelmaterialen, een tillift, een douchrolstoel of andere noodzakelijke zaken. Een mooi voorbeeld hiervan is het g-voetbaltoernooi dat samen met de KNVB en BVV Barendrecht jaarlijks wordt georganiseerd. De doelstelling is om sporters met een handicap uit heel Nederland deel te laten nemen aan dit evenement en zo kennis te maken met de voetbalsport. En met succes. Want er zijn maar liefst 400 deelnemers (40 teams) en 1500 tot 200 mensen die dit evenement bezoeken.

SailWise
Ook SailWise wordt door Fonds Gehandicaptensport gesteund. Zij zetten zich in om watersport toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Vanuit de overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen om onbeperkt te kunnen genieten op het water. SailWise maakt geen onderscheid tussen de soort handicap. Het doel is om zoveel mogelijk mensen, ongeacht de mate van handicap, de gelegenheid te geven zo zelfstandig mogelijk te genieten van het zeilen en ze daar waar nodig met vernuftige aanpassingen de mogelijkheid te bieden om zich verder te bekwamen in de zeilsport. En juist voor mensen met een zwaardere handicap die door het gebrek aan aanpassingen bij reguliere aanbieders niet aan bod komen, speelt SailWise een onmisbare rol om mensen kennis te laten maken met en te laten door groeien in de zeilsport.

Special Olympics Nederland
Ontdekken dat je veel dingen wél kunt. Boven jezelf uitstijgen door de sportieve prestatie die je neerzet. Het gevoel dat je meetelt, net als ieder ander. En daar ook nog een medaille en het applaus van een enthousiast publiek voor krijgen. Voor sporters is er niets mooiers dan zo’n ervaring. Het verandert hun leven op een geweldig positieve manier. Daarom organiseert Special Olympics tal van sportieve activiteiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau voor sporters met een verstandelijke handicap. Fonds Gehandicaptensport is maatschappelijk partner van Special Olympics Nederland en maakt het (mede) mogelijk dat Special Olympics Nederland haar activiteiten en evenementen kan organiseren.

Paralympisch TeamNL
Fonds Gehandicaptensport ondersteunt samen met NOC*NSF de 13 ‘Paralympische’ sportbonden: het betreft de bonden die sporters kunnen voordragen voor deelname aan de Paralympische Spelen via NOC*NSF op basis van de prestaties. De Paralympische sporters zijn een inspiratiebron door hun doorzettingsvermogen en lef. Ze zijn een voorbeeld voor alle sporters in Nederland. Met en zonder handicap.

De organisatie van Giathlon’’17 zal deelnemers na afloop informeren over de hoogte van het totale bedrag aan donaties dat overgemaakt is aan Fonds Gehandicaptensport.Tevens zullen we jullie op de hoogte houden van de projecten die wij middels deze opbrengsten steunen. Dit zal op deze website gebeuren of middels een nieuwsbericht.

×